Finančné poradenstvo Zuzana Gavliaková
Ako ušetriť na službách bánk a poisťovní.

Poistenie majetku

Ochráňte svoj majetok a predíďte zbytočným starostiam 

pri jeho obnove po poistnej udalosti.

 

Poistenie majetku je určené majiteľom rodinných domov, bytov, rekreačných chát, chalúp, nebytových priestorov aj priestorov vo výstavbe. Dojednáva sa na nehnuteľnosť, vedľajšie stavby napr. garáže, bazény, terasy atď., ktoré sa nachádzajú na rovnakom pozemku.

Rozsah poistenia závisí od výberu poisťovne v ktorej je poistenie zjednané a akým produktom, pretože každá poisťovňa poskytujúca poistenie majetku využíva svoj systém tzv. balíčkov.

Najčastejšími chybami pri dojednávaní poistenia je:

úzky okruh poistených rizík, podhodnotenie poistnej sumy, neaktuálne údaje, snaha platiť čo najmenej.

 

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára, aby chránilo váš majetok pred požiarom, úderom blesku, výbuchom, záplavami a povodňami, pred pádom stromov, nárazom vozidla, víchricou, vlámaním, vandalizmom. 

Poistením domácnosti rozumieme poistenie majetku, ktorý sa v nej nachádza, teda všetko čo je v dome, či v byte. 

Poistenie domácnosti rozlišuje dve základné riziká: riziko krádeže a lúpeže a riziko živelné. 

Poistenie majetku občanov zahrňuje aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v bežnom občianskom živote. 

Prečo zjednať aj poistenie zodpovednosti?

Každého v živote môžu postretnúť neočakávané okamihy. Stačí chvíľka nepozornosti a vytopíme suseda, alebo v obchode poškodíme tovar.

Ten, kto má deti sa musí mať na pozore niekoľkonásobne. Deti môžu rozbiť susedom okno, poškodiť im auto.

Aj počasie nám môže spôsobiť veľa starostí. Namrznutý chodník pred domom na ktorom sa niekto pošmykne a utrpí úraz, popadaná krytina zo strechy, ktorá poškodí majetok vášho suseda.

Riešením je zjednanie poistenia zodpovednosti. Niektoré poisťovne ho poskytujú spolu s poistením nehnuteľnosti, alebo domácnosti a býva tak jeho súčasťou.

 

Ponuku poistenia preto treba vytvárať podľa vašich požiadaviek a na tie riziká, ktoré sú  pre vás najpravdepodobnejšie, aby ste neplatili za riziká, ktoré vás neohrozujú.

 

Najčastejším problémom poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je platiť čo najnižšie poistné. Tento záujem je pochopiteľný, ale nemôže to byť na úkor rozsahu poistného krytia.

Ak výška poistnej sumy nezodpovedá hodnote vášho majetku, potom dochádza k jeho podpoisteniu.

 

Ako je to v prípade podpoistenia?

Klient dostane poistné plnenie znížené v rovnakom rozsahu, v akom je podpoistená jeho nehnuteľnosť.

V prípade podpoistenia domácnosti platí to isté. 

Príklad:

Poistná suma = hodnota domu: ................................................150 000

Poistná suma v zmluve: ..............................................................100 000

Náklady na opravu po víchrici: ...................................................  15 000

Poistné plnenie po uplatnení podpoistenia: .....................  10 000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na uvedenom príklade vidíte ako si z dôvodu podpoistenia musí klient 5000 Eur doplatiť sám. Oplatí sa mu to kvôli dvom, alebo trom desiatkám Eur, ktoré ušetril na ročnom poistnom? 

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti

a domácnosti, rada Vám pomôžem.

mobil: 0903 683 930

Moje meno je Zuzana Gavliaková. Pomáham ľuďom vybrať a nastaviť finančné produkty tak, aby za ne platili čo najmenej a mali z nich maximálny úžitok. 

Napíšte mi

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!