Finančné poradenstvo Zuzana Gavliaková
Ako ušetriť na službách bánk a poisťovní.

Cestovné poistenie

Päť dôvodov prečo mať cestovné poistenie.

 

Cestujete na dovolenku a mnohí z vás si kladú otázku, či treba mať uzatvotené cestovné poistenie, alebo vám postačí Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ako to vlastne je a na čo máte nárok?

Európsky preukaz zdravotného poistenia  

- ak máte európsky preukaz zdravotného poistenia, máte nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti vo všetkých členských štátoch, ale len v zariadeniach zapojených do systému verejného poistenia. Cudzinec v takomto zariadení si zaplatí rovnakú spoluúčasť, ako platia domáci

- v každej krajine je spoluúčasť, to znamená, že napr. vo Francúzsku si budete hradiť 30% z ceny výkonu, budete si doplácať za lieky napr. v Grécku 25% z ceny, v Taliansku si ich budete musieť zaplatiť v plnej výške

- prevoz telesných pozostatkov na Slovensko nie je hradený vôbec, nie je hradený ani prevoz pacienta na Slovensko. Sumy do ktorých sa takáto udalosť môže vyšplhať môžu byť doslova likvidačné.

 

Dôvody prečo mať cestovné poistenie

Pri cestách do zahraničia vás cestovné poistenie chráni v prípade ak v zahraničí ochoriete, alebo sa vám stane úraz. Chráni vás aj vtedy, keď vy niekomu inému neúmyselne ublížite, alebo mu spôsobíte škodu. Je veľmi riskantné vycestovať bez toho, že si ho neuzatvoríte.

Čo by malo vaše cestovné poistenie obsahovať?

1. Poistenie liečebných nákladov - v prípade choroby, alebo úrazu sa poistenie postará o náklady spojené s liečbou, ošetrením, nutnými prevozmi aj s bezpečným návratom domov.

2. Úrazové poistenie - zahŕňa v sebe poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu a plnenie v prípade smrti následkom úrazu.  

3. Poistenie zodpovednosti – plnenie za škodu spôsobenú na zdraví a majetku inej osobe.  

4. Poistenie batožiny a straty osobných dokladov – zmierňuje škody pri zničení, alebo poškodení obsahu batožiny a pokrýva aj stratu, alebo odcudzenie osobných dokladov.  

5. Asistenčné služby – sú poskytované 24 hodín denne. Asistenčná služba zabezpečuje telefonickú pomoc pri poistnej udalosti. Poisťovne poskytujú aj poistenie právnej ochrany v prípade trestného a priestupkového konania pri dopravných nehodách, alebo pri sporoch o náhradu škody.

 

Ako postupovať pri poistných udalostiach.

Vždy treba kontaktovať asistenčnú službu a opísať im podrobne situáciu, ktorá súvisí s poistnou udalosťou:

pri ochorení, alebo úraze, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu,

pri strate batožiny - treba oznámiť skutočnosť aj na najbližšej policajnej stanici,

pri poškodení a zničení batožiny počas leteckej prepravy - treba mať potvrdený doklad od prepravcu o rozsahu škody.

Ak spôsobíte škodu vy inej osobe, kontaktujte poisťovňu a neuznávajte škodu bez jej súhlasu. Okolnosti škody zdokumentujte, zaznamenajte si kontaktné údaje a mená svedkov. Pri škodách nad 500 Eur sa odporúča privolať políciu.

Ešte treba podotknúť, aby ste nepodpisovali dokumenty, ktoré sú pre vás nezrozumiteľné.

 

Na čo nezabudnúť pri uzatváraní cestovného poistenia?

Každý má iné predstavy o strávení dovolenky, alebo pobytu v cudzine.

Je potrebné si premyslieť, či budete vykonávať počas pobytu rizikové športy, alebo či budete v zahraničí vykonávať manuálnu prácu, ak cestujete pracovne.

Niekto by rád využil aj možnosť pripoistenia opustenej domácnosti v čase jeho vycestovania za hranice. Všetko sa dá riešiť formou rôznych pripoistení na základe vašich individuálnych potrieb.

 

Porovnajte si ceny cestovného poistenia tu:

 www.najpoistenie.sk/

 

Pri týždennom pobyte vás stojí cestovné poistenie približne 10 Eur a určite so mnou budete súhlasiť, že je to suma pri ktorej sa neoplatí riskovať.


 

 Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť  online

na stránke www.najpoistenie.sk/        

 

 Ak máte akékoľvek otázky ohľadom cestovného poistenia, rada Vám pomôžem.

Moje meno je Zuzana Gavliaková. Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov tak, aby za ne platili čo najmenej a získali z nich maximálny úžitok.

mobil: 0903 683 930                   

 

Napíšte mi

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!