Finančné poradenstvo Zuzana Gavliaková
Ako ušetriť na službách bánk a poisťovní.

Poistenie

Čo by ste mali vedieť pred uzavretím životnej poistky.

Ochrana života a pripoistenie rizík by mali byť neoddeliteľnou súčasťou každého finančného plánu. Pri ochrane majetku je to inak. Každý z nás si uvedomuje riziko a myslí na možné následky v prípade nepriazne osudu.                                   

Prečo je to tak?  Je náš majetok pre nás cennejší ako naše zdravie, alebo život?

Významom životného poistenia je prefinancovanie následkov poistnej udalosti a vykompenzovanie nákladov spojených s liečením, s ušlou mzdou počas pobytu v nemocnici, alebo v domácom ošetrení. O smrti a záväzkoch ani nehovoriac.

Treba si však položiť otázku: „do akej miery môže poistná udalosť zasiahnuť rodinný rozpočet“?

Bude na to rodina mať, aby pokryla výdavky? Nielen výdavky na lieky, ale aj na nákup zdravotných pomôcok, prípadne na úpravu bývania na bezbariérové, ale aj na splátky úveru v prípade straty zárobku z dôvodu invalidity, alebo z dôvodu závažného ochorenia, ktoré má za následok pokles príjmu.

Často sa stretávam s tým, že klienti majú vo svojom životnom poistení dojednané pripoistenia, ktoré nepotrebujú a neriešia ich finančné ohrozenie v prípade poistnej udalosti. Napr. krátkodobý pobyt v nemocnici, drobný úraz, nízke poistné sumy na trvalé následky, krátkodobá pracovná neschopnosť atď.

   Typy ako neplatiť za to, čo nepotrebujete:

  • vždy treba zvažovať čo chcete poistiť a či výška poistného krytia je dostatočná

  • pokiaľ máte rodinu, alebo splácate úvery a pôžičky, mali by ste mať poistené vo vyšších poistných sumách riziká, ktoré môžu ohroziť existenciu rodiny, jej chod a splácanie záväzkov

  • poistite si smrť, invaliditu, trvalé následky úrazu, kritické choroby, dlhodobú PN

  • Vaše životné poistenie by malo byť konštruované tak, aby vyhovovalo Vašim individuálnym potrebám. Jeho hlavným zmyslom by mala byť poistná ochrana

  • životnú poistku treba chápať ako zabezpečenie a nie ako sporenie. Mala by slúžiť Vám a nie poisťovni.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom životného a rizikového poistenia, tak neváhajte využiť kontakty na tomto webe. Rada Vám pomôžem. 

mobil: 0903 683 930 

Moje meno je Zuzana Gavliaková. Pomáham ľuďom pri výbere a nastavení finančných produktov tak, aby za ne platili čo najmenej a získali z nich maximálny úžitok.

Napíšte mi

Na odoslanie formulára musíte mať povolený JavaScript!